Loading...

Новите изисквания на ЕС за информацията на етикетите на електроуредите

Новите изисквания на ЕС за информацията на етикетите на електроуредите

Класовете А+, А++ и А+++ за някои от уредите вече са в историята

От 1 март 2021 г. Европейският съюз налага нови изисквания към етикетите, които описват качествата на електроуредите. Това се случва вследствие на  изменения на Регламент 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета. Промяната засяга част от домакинските уреди – телевизорите, съдомиялните машини, пералните и хладилниците. От 1 септември 2021 г. новите етикети ще бъдат въведени и при осветителните тела. Засега останалите електроуреди – микровълнови печки, аспиратори, сушилни,  климатици, прахосмукачки и бойлери остават със старите етикети. Спрямо тях промяната може да се случи след като бъдат приети нови регламенти на ЕС, което се очаква да се случи след 2022 г.

Новите етикети

В какво се състои промяната на етикетите? Според новите правила на ЕС отпадат буквите и знаците, които ни ориентират за класа и енергийната ефективност на дадения електроуред. Т.е. добре известните ни индекси А+, А++ и А+++ вече няма да съществуват. На тяхно място ще се появи скала, която ще бъде определяна с латинските букви А, B, C, D, E, F и G. Според експерти, промяната се налага, тъй като през последните години болшинството от продуктите на пазара се вместват в някой от трите водещи класове от А+ до А+++. А това затруднява потребителите да се ориентират в реалните възможности на продукта. Специалистите са категорични, че новата скала ще бъде по-ясна за купувачите и ще дава по-добра представа какъв уред купуваме.

Интересното е, че в новите етикети най-високият клас А ще бъде оставен празен и ще бъде запазен за бъдещи постижения в областта на енергийната ефективност и икономичност при експлоатация. Което означава, че уредите, които дасега бяха отбелязани с най-високия енергиен клас А+++, вече ще бъдат отбелязвани в по-долните нива на скалата.

Други нововъведения

Друга новост е, че всеки етикет ще има QR код, който ще отвежда потребителя към европейската продуктова база данни EPREL, в която ще може да се намери и допълнителна информация за дадения електроуред. В началния етап информацията в базата данни ще бъде на английски език, но скоро ще бъде преведена и на езиците на всички страни-членки на ЕС. Очаква се до края на март информацията да е постъпна и на български език. QR кодът ще бъде разположен в горния десен ъгъл на новия етикет.

Още нещо, което ще отличава етикетите е въвеждането на скала за нивото на шум, който уредите произвеждат по време на работа. Скалата ще бъде отново с латински букви от A до D.

В името на потребителите

Според данни на Европейската комисия, закупувайки по-модерни уреди с по-добра енергийна ефективност, потребителите имат възможност да спестяват по над 500 лева годишно от разхода си за електроенергия. Експерти са на мнение, че възможността да се знае повече за уредите, които предстои да купим, е довела до подчертан стремеж у производителите да създават продукти с по-добри показатели. От друга страна това е довело и до по-голяма взискателност от страна на самите потребители, които сами са започнали да търсят повече модерните и ефективни изделия. Целта на новите етикети е да се насърчи именно този тип потребление и да се подтикнат производителите да работят върху усъвършенстването на технологиите.

Technowelt е директен вносител на маркова техника, предназначена за взискателния немски пазар. А това означава, че стремежът на компанията е да предлага техника, съобразена с най-високите европейски стандарти. При това на изключително достъпни цени, но с осигурена стандартна гаранция от 3 години.

Вашият коментар

Quick Navigation
×
×

Cart